MENU

به ما ایمیل بزن:[email protected]

مورد موفق

SRM در ساخت و ساز، صنایع فرآوری و معدن بسیار موفق است.

راه حل درست برای شما

ما از دانش برای کشف، استفاده از اکتشاف برای تجمع تجربه و استفاده از تجربه برای دیدار با چالش های جدید استفاده می کنیم تا توسعه صنعتی را هدایت کنیم.

ادامه مطلب

راه حل درست برای شما

SM به عنوان یکی از رهبران صنایع خرد کردن و سنگ زنی جهانی، SM همیشه به دنبال نوآوری و برتری است. درک توانایی تولید قوی، قدرت تحقیق پیشرفته و خدمات عالی،

راه حل درست برای شما